NABÓR

DZIECI DO KLUBU „ORKA” wrzesień 2011

 

 

GRUPA I Trener: Piotr Grątkowski    Treningi: sobota  9.00 – 10.00

Niedziela 17.00 – 18.00

 

 1. Kołcon Daria
 2. Wróblewski Damian
 3. Kozak Julia
 4. Łojewski Piotr
 5. Kozak Kacper
 6. Bielak Maciej
 7. Grajeta Mateusz
 8. Żołnierczuk Karol

 

GRUPA II Trener: Jarosław Lewicki    Treningi: piątek  17.30 – 18.30

Sobota  10.30  – 11.30

 

 1. Żołnierczuk Kamil
 2. Ożóg Katarzyna
 3. Wróblewski Norbert
 4. Siwiec Mikołaj
 5. Szuper Katarzyna
 6. Panas Bartłomiej
 7. Ziółkowski Karol
 8. Gadaj Julian
 9. Półtorak Szymon

10.  Stalski Jakub

11.  Abraszek Jakub

12.  Jaworski Bartłomiej

13.  Pizun Zuzanna

14.  Klejnrok Jakub

 

Opłata za treningi wynosi 100,00 zł miesięcznie. W przypadku rodzeństwa opłata za każde dziecko wynosi 80,00 zł. Zajęcia dla w/w grup rozpoczynają się  23 września, w związku z czym opłata za m-c wrzesień wynosi 25 zł.,  rodzeństwa 20 zł. W klubie obowiązuję również jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 50.00 zł. W przypadku rodzeństwa opłata jest za jedno dziecko.

Wszystkie opłaty proszę dokonywać do 10 dnia danego miesiąca, w przypadku września do końca miesiąca na konto klubu UKS ORKA Zamość:

PBS Zamość NR 19 9644 0007 2001 0001 3811 0001

Na przelewie proszę podać: za kogo dokonana jest opłata, która grupa i nazwisko trenera.

 

UWAGA:  Zebrania z trenerami odbędą się  pół godziny przed pierwszym treningiem

 

Wszystkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.orka-zamosc.pl